Auteurs

Auteurs

Sofie Maertens  en Michiel Vanhee

Sofie Maertens en Michiel Vanhee zijn vertalers, reizigers en levensgenieters. Beiden studeerden Vertaalkunde aan Hogeschool Gent. Ze raakten er niet alleen geboeid door de wereld van vreemde talen (Duits, Spaans en Frans), maar ook door elkaar. Samen trokken ze na hun eerste licentiaatsstudie naar Oost-Duitsland, waar Sofie Poolse en Michiel Russische filologie studeerde. Als hobby en uit nieuwsgierigheid leerden ze er bovendien Noors. In 2008 trokken ze naar de Lofoten waar ze twee jaar lang ’s zomers werkten als gids en tijdens de koude en donkere wintermaanden hun bevindingen neerpenden in dit boek. Nu werken ze allebei als vertaler en vertalen ze hoofdzakelijk Noorse literatuur in het Nederlands.