Auteurs

Auteurs

Albert Gielen

Albert Gielen studeerde Nederlands in Tilburg en kunstgeschiedenis in Amsterdam. Na als leraar en boekhandelaar gewerkt te hebben, heeft hij als onderzoeker en webredacteur bij het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam gewerkt. In Nederland publiceerde hij meerdere boeken over Nederlandse architectuur. Vanaf 2006 woont hij in Praag waar hij als gids en publicist werkzaam was. In 2009 verscheen Het reële paradijs. Socialistische architectuur en stedenbouw in Praag 1948-1989 (Primavera Pers, Leiden). Op dit moment is hij verbonden aan de Karelsuniversiteit.