Auteurs

Auteurs

Christa Ran

orga​ni​seert cul​tu​rele wan​del​rei​zen, geeft lezin​gen en is freelance reis​lei​der. Ze heeft een huis in Bour​gondië waar ze regel​ma​tig woont en werkt.