Auteurs

Auteurs

Kirsten Visser

is stadgeograaf en richt zich met name op het opgroeien van kinderen en jongeren in de stedelijke omgeving. Haar onderzoek gaat over de ervaringen van jongeren met het opgroeien in achterstandswijken en over (avontuurlijk) buitenspelen in de stad. Ze geeft les in de bachelor en master Sociale Geografie en Planologie. Voor haar promotie deed ze vier maanden onderzoek in Chicago en reisde ze door de Verenigde Staten. Sinds 2017 organiseert ze jaarlijks de excursie naar Chicago.